.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثرتورا من دوست می دارم نه قدر آب دریاها که روزی خشک می گردند شوند بیچاره ماهیها تو رامن دوست می دارم نه قدر غنچه و گلها که روزی پرپر می شوند بر آرد آه از دلها تو را من دوست می دارم به قدر کهکشان و ماه انجم ها که جاویدان بماند عشق من تا بودن آنها

امروز پنجشنبه 01 مهر 1400
لینک دوستان