.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثر با گریه به دنیا می آیی اما چنان زندگی کن که با خنده از دنیا بروی kosar20.ir پول مانند حس ششم است که بدون آن نمی توان از پنج حس دیگر به طور کامل استفاده کرد . بدون درآمد کافی نصف امکانات زندگی به روی ما مسدود خواهد شد .سامرست مرآم kosar20.ir

امروز دوشنبه 27 اردیبهشت 1400
لینک دوستان