.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثرروزه گرفتن يعنی اين كه انسان براى انجام فرمان خداوند عالم، از اذان صبح تا مغرب از انجام چيزهايى كه روزه را باطل مى‌كند و شرح آنها بعدا گفته می‌شود، خوددارى نماید. نيت جاهايى كه قضا و كفاره واجب است برخی مبطلات روزه كفاره روزه خوردن و آشاميدن جاهايى كه فقط قضاى روزه واجب است دروغ بستن به خدا و پيغمبر احكام روزه قضا رساندن غبار غليظ به حلق احكام روزه مسافر فرو بردن سر در آب كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست باقى ماندن بر جنابت و حيض تا اذان صبح راه ثابت شدن اول ماه اماله كردن روزه‌هاى حرام و مكروه قى…

امروز پنجشنبه 01 مهر 1400
لینک دوستان